Membayar Fidyah

[1]. Bagi Siapa Fidyah Itu ? Bagi ibu hamil dan menyusui jika dikhawatirkan keadaan keduanya, maka diperbolehkan berbuka dan memberi makan setiap harinya seorang miskin,…